Στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι η παρακολούθηση των χρόνων διαδρομής κατά το Flyover

Δυτικά Ανατολικά
  • Προς Ανατολικά - Περιφερειακή
  • Προς Ανατολικά - Μέσω Εγνατίας
  • Προς Ανατολικά - Μέσω Παραλιακής
Ανατολικά Δυτικά
  • Προς Δυτικά - Περιφερειακή
  • Προς Δυτικά - Μέσω Εγνατίας
  • Προς Δυτικά - Μέσω Όλγας - Τσιμισκή
Η καρτέλα Ζωντανή Απεικόνιση δείχνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο συγκριτικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την έναρξη των έργων του flyover.
imet-icon

Ι.ΜΕΤ. (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών)

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) που είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα, η διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας και η εκπροσώπηση της χώρας στα διάφορα συναφή με το αντικείμενό του Ινστιτούτου φόρουμ.

smartlab-icon

ThSMLL (Thessaloniki Smart Mobility Living Lab)

Το Thessaloniki Smart Mobility Living Lab είναι ένα από τα μεγαλύτερα Living Labs στην Ευρώπη. Ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια πλατφόρμα για την δοκιμή τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων σχετικά με την κινητικότητα, τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα ενώ σύντομα θα επεκταθεί και στο πεδίο της μεταφοράς εμπορευμάτων. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον στη λίστα των έξυπνων πόλεων στον τομέα της κινητικότητας, και αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συμμετοχή των φορέων που απαρτίζουν το οικοσύστημα της πόλης, το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια και αναπτύσσεται συνεχώς. Σε αυτό το οικοσύστημα, συμμετέχουν διάφοροι φορείς και επιχειρήσεις παρέχοντας δεδομένα ή τεχνογνωσία για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εκμετάλλευση αυτής της υποδομής προς όφελος των πολιτών. Το Thessaloniki Smart Mobility Living Lab περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Πραγματικά δεδομένα κίνησης στη Θεσσαλονίκη (αυτοκίνητα και τρένα)
  • Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις συνθήκες κίνησης που πηγάζουν από πολλές πηγές δεδομένων
  • Εξαγωγή και δημιουργία προτύπων κινητικότητας και δραστηριοτήτων
  • Επεκτεινόμενος εξοπλισμός του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)